Evaluatieverslag LofarDag 8 oktober 2023

Op zondag 8 oktober 2023 is van 12.00-17.00 de vijfde editie van de LofarDag georganiseerd onder leiding van de Stichting LofarTafel samen met ASTRON en de stichting Het Drentsche Landschap. De LofarDag wordt traditiegetrouw in het weekend van de wetenschap georganiseerd. Ruim 60 vrijwilligers hebben meegewerkt aan deze dag, die ruim 1100 bezoekers telde.
Doel van de LofarDag is om het verhaal van het unieke Lofar project te vertellen aan een geïnteresseerd publiek, en dan vooral ook kinderen en jongeren. Om dit publiek te trekken is voorafgaand aan de LofarDag via sociale media, lokale kranten en reclameborden aandacht gevraagd voor de dag.
De kern van de dag werd gevormd door doorlopende excursies onder leiding van acht speciaal opgeleide Lofargidsen. Zij namen de bezoekers in groepen van 20-25 mensen mee naar de superterp en vertelden over het wetenschappelijk astronomisch onderzoek en de natuurontwikkeling in het gebied.

Excursies
Daarnaast werden lezingen gehouden door een astronoom van ASTRON en konden bezoekers op verschillende locaties uitleg krijgen van ASTRON medewerkers over het project. Bezoekers konden op verschillende plaatsen meer leren over het heelal, zwarte gaten, doppler effect, zwaartekracht en radiosignalen, soms door zelf als proefpersoon in bepaalde experimenten mee te doen.

Experimenten
In het mobiele planetarium vertelden medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen aan de hand van een presentatie over sterrenstelsels, melkwegen, pulsars en andere astronomische begrippen.
Het waterschap Hunze en Aa’s had waadpakken meegenomen, waarmee mensen in het water konden om waterdiertjes te vangen en deze op de wal te bestuderen. Voor de jongere kinderen waren er knutselopdrachten, die ook weer met geluid, zwaartekracht en het heelal te maken hadden.

Kinderactiviteiten
Het IVN, en Stichting Het Drentsche Landschap boden in een stand interessante informatie over het gebied en over hun activiteiten in het gebied. Het was prachtig weer en mede daardoor een groot succes. Lokale media besteedden aandacht aan het succes van de  dag.
De dag werd financieel mogelijk gemaakt door bijdragen van ASTRON, de gemeente Borger-Odoorn, de Rabobank en het Cultuurfonds.