Doelstelling Stichting LofarTafel

Centrale doelstelling van de Stichting Lofartafel is om meer bekendheid aan het Lofar-project te geven. We noemen dit het vermarkten van het Lofar-project.

Met het Lofar-project bedoelen we niet alleen het wetenschappelijke gedeelte, maar ook de natuurontwikkeling die in sneltreinvaart plaatsvindt in het gebied.

Om het gebied te vermarkten hebben we een plan van aanpak (hier te lezen) geschreven. Met als doel een spin-off te ontwikkelen van het LOFAR project in de gemeente Borger-Odoorn in Drenthe. Het plan is opgezet door de LOFAR-tafel (zie hierna) en beschrijft in een aantal onderdelen de activiteiten om de vermarkting van het project LOFAR te bevorderen. Een kostenraming en tijdplanning geven aan hoe en wanneer deze plannen uitgevoerd gaan worden.

Kansen voor velen
De op genoemde locatie geplaatste LOFAR-antennes hebben op zichzelf weinig toeristische en economische aantrekkingskracht. Het doel van de antennes is het verzamelen van informatie uit de ruimte/het heelal. Toch is de aanwezigheid van LOFAR in de regio wel van betekenis. De informatie en hetgeen er allemaal mee samenhangt is zeker interessant voor de vermarkting van het project en het gebied. Juist om daar invulling aan te geven worden sprankelende, verfrissende en toekomstgerichte ideeën gevraagd. Vervolgens kunnen anderen inspelen op de ontwikkelde ideeën en ook zelf daar iets aan toe voegen.