Into Nature over LOFAR- gebied

Hoe is LOFAR, de grootste telescoop ter wereld, tussen Exloo en Buinen daar nou eigenlijk terechtgekomen? Welke ingrepen zijn er in het landschap gedaan, dat tegenwoordig ook een natuurgebied is – en wat doet die telescoop nou eigenlijk precies? Kunnen wij door middel van kunst ook iets terug communiceren aan het heelal? Dat zijn de centrale vragen tijdens deze avond.

Into Nature organiseeerd in samenwerking met Astron een kennisavond

Informatie
Entree: gratis
Datum: 16 februari 2023
Locatie: Dorpshuis Drouwen, Schoolstraat 10-A, 9533 PL Drouwen

Programma
19.15 – 19.30 uur: Inloop met koffie & thee
19.30 – 19.40 uur: Welkom en introductie door Hilde de Bruijn, artistiek leider van Into Nature, die de avond ook zal voorzitten.
19.40 – 20.00 uur: Gastspreker Peter Bennema*
20.00 – 20.10 uur: Tijd voor vragen
20.10 – 20.40 uur: Gastspreker Ilke Gers**
20.40 – 20.50 uur: tijd voor vragen
20.50 – 21.05 uur: pauze
21.05 – 21.25 uur: gastspreker Marco de Vos***
21.25 – 21.35 uur: tijd voor vragen en afronding

 

 

Into Nature is een organisatie die kunstwerken van (inter)nationaal vooraanstaande kunstenaars verbindt aan de bijzondere kenmerken van het Drentse landschap en actuele maatschappelijke vraagstukken. Het programma bestaat uit een tweejaarlijks buitententoonstelling en een doorlopend activiteitenprogramma. Sinds 2021 werkt Into Nature aan de ontwikkeling van het netwerk op het gebied van cultuur en natuur in Noord-Nederland.
In 2022 en 2023 strijken we neer in de  gemeente Borger-Odoorn.

https://www.intonature.net/

Noten:

*Peter Bennema was directeur ruimtelijke ordening en natuur bij de Provincie Drenthe. Daarna is hij bijna 11 jaar verantwoordelijk geweest voor de planning van LOFAR in het landschap, inclusief het natuurgebied dat de telescoop tegenwoordig omgeeft. Hij zal in woord en beeld de ontstaansgeschiedenis laten zien, en een aantal van de bijzondere planten en dieren die nu rond de telescoop leven.

**Ilke Gers is een kunstenares uit Nieuw-Zeeland die inmiddels al langere tijd in Nederland woont. In 2023 realiseert zij een kunstwerk op een aantal doeken die de antenne-units van LOFAR bedekken. Het kunstwerk maakt deel uit van de internationale kunstroute die Into Nature in 2023 in Borger-Odoorn realiseert. Het wordt een geabstraheerde boodschap aan het heelal, die mede door kinderen uit de omgeving wordt geïnspireerd. Dit levert een kunstwerk op dat straks 3600 m2 zal beslaan en dat zo groot is, dat het alleen op Google Maps goed te zien is! Gers zal wat vertellen over haar artistieke praktijk en over hoe zij het project zal benaderen. Na afloop van haar presentatie is er ruimte voor vragen, inclusief de vraag: “wat zou jij zelf aan het universum willen communiceren?”
NB: Hilde de Bruijn zal vertalen waar nodig.

***Marco de Vos is managing director bij ASTRON, het Nederlands Instituut voor Radio Astronomie. Zoals ook al bleek tijdens eerdere kennisavonden van Into Nature, kan Marco op heel toegankelijke wijze vertellen over wetenschap. Deze keer zal hij toelichten wat die telescoop nu eigenlijk doet en natuurlijk ook, wat de belangrijkste ontdekkingen zijn die de wetenschappers tot nu toe met de telescoop gedaan hebben.

 

https://www.intonature.net/news/kennisavond-in-samenwerking-met-astron-16-februari