Organisatie


De organisatie van de activiteiten rond en in de LofarZone is in handen van de LofarTafel. Zij is als stichting ingeschreven bij de Kamers van Koophandel.

Bij het besluit om het LOFAR project te realiseren werd gedacht dat toerisme en het bedrijfsleven daar vanzelf op in zouden gaan spelen. Een project van wereldfaam, daar zou toch van alles om heen gaan gebeuren. Sinds het besluit zijn er wel wat ideeën geopperd, maar is er geen structuur ontstaan van informatie, verzamelen van levendige ideeën, geen gestructureerde promotie, etc.

In diverse geledingen werd dit als een gemis ervaren. De Deelgebiedcommissies Kanaal Buinen-Schoonoord en Achterste Diep van het Hunzeproject hebben samen met Ondernemersvereniging Borger-Odoorn, ASTRON en de gemeente Borger-Odoorn de handen inéén geslagen. Samen willen zij een aanspreekpunt zijn en structuur aanbrengen in het vermarkten van Ondernemers activiteiten en mogelijk plannen. De provincie Drenthe ondersteunt dit initiatief.
Deze groep heeft zich verenigd in de LOFAR-Tafel. De LOFAR-tafel wil participeren en groepen en ondernemers stimuleren met als doel: het ontwikkelen van ideeën rondom LOFAR. Deze ideeën moeten in het teken staan van het bevorderen van de bekendheid van het gebied in relatie tot de mogelijkheden om met de LOFAR- activiteiten een economische spin-off voor het gebied te bereiken. Om dit te bereiken wil de LOFAR- Tafel studenten van Hogescholen die affiniteit hebben met LOFAR-project en met het Noorden, uitnodigen om met vernieuwende ideeën te komen. De inzendingen worden vervolgens tijdens een spetterend symposium gepresenteerd, waarbij ook een publieks- en vakprijs voor de beste inzendingen worden uitgereikt. Met de promotie rond deze inzendingen de winnende inzendingen wil de LOFAR- Tafel anderen stimuleren om op het LOFAR- project in te spelen.

Met enige regelmaat komt de vraag welke deelnemers zitten nu gezamenlijk om tafel om een plan te maken om de spin off van het LOFAR project voor het gebied te ontwikkelen.

Onze Ben te Nijenhuis is  vanaf het begin gangmaker en voorzitter geweest van de LofarTafel. Helaas is hij  26 juli 2021 overleden. We zullen hem missen en niet vergeten.

Stichting LofarTafel bestaat vooralsnog uit de volgen de personen

    • Martha Buitenkamp – secretaris
    • Hans Peeters – penningmeester
    • Robin Ketelaars – algemeen lid

Voor de toekomstsbestendigheid zouden we het op prijs stellen om extra bestuursleden te hebben.. Mocht je interesse hebben, laat het ons weten.